top of page
1515-low.jpg

Föräldrakooperativ

Gungan drivs av oss föräldrar, för våra barn. Vi föräldrar är engagerade och tycker det är roligt att alla känner alla. Våra gemensamma aktiviteter gör att barnen inte bara lär känna varandra, utan även vännernas familjer, precis som vi vill ha det!

1414.png

Kickoff & After foreschool

Varje september anordnar trivselansvarig i styrelsen en rolig kickoff. Då äter vi god mat, leker och har roligt tillsammans för att inviga nya läsåret.

Ett par gånger per termin anordnas även lekparkshäng och andra roliga aktiviteter efter förskolan med b.la. korvgrillning, lek och bus. 

Fixardagar

Varje läsår anordnas två fixardagar där alla föräldrar hjälper till att fixa det som behövs på förskolan, såsom att måla, sätta upp hyllor, göra fint på gården, osv. Det är ett bra tillfälle för alla föräldrar att lära känna varandra och samtidigt göra fint på förskolan.

Broom Sweeping Fallen Leaves_edited.jpg
17.png

Jourdagar

Varje termin sätter vi upp en kalender där föräldrarna skriver upp sig på jourdagar, då man är beredd att hoppa in i verksamheten om flera i personalen är sjuka. Det är väldigt sällan jourschemat användas, då personalen i första hand täcker upp för varandra eller tar in en vikarie, men det är en trygghet och ekonomisk fördel att vi som föräldrar kan ställa upp vid behov.

Styrelse

På höstterminen hålls ett medlemsmöte där styrelsen informerar om aktuella styrelseärenden och svarar på frågor. Ett årsmöte sker på vårterminen där vi går igenom budget, verksamhetsberättelse och årsredovisning, tillsätter styrelse samt diskuterar mer långsiktiga frågor kring hur vi vill driva förskolan.

AEnB2UrVrSz7yC6qul5fJDRybEbyQJD_prJRKRY_

Om föräldrakooperativet

Föräldrakooperativet Gungan är en ekonomisk förening vars medlemmar består av föräldrar till de barn som går på förskolan. Föräldrakooperativet är huvudman för förskolan och bestämmer över sin egen verksamhet inom ramen för skollagen och Stockholms stads riktlinjer.

Verksamheten finansieras på vanligt sätt genom förskolepeng, vilket innebär att du som förälder betalar samma taxa som på kommunala förskolor. Men eftersom föräldrar ställer upp ideellt för vissa uppgifter som vi annars hade behövt betala för – till exempel under fixardagar varje termin – räcker förskolepengen lite längre.

 

Vi har därför möjlighet att ge barnen och våra anställda det lilla extra, och är stolta över att ha hög personaltäthet och egen kock.

Föreningens stadgar kan du läsa här:

bottom of page