top of page
333-low.jpg

Vi som jobbar här

Träffa vår personal

Planering och vidareutveckling

Det är viktigt att personalen på Gungan trivs och känner att de utvecklas i sitt yrke. Därför uppmuntras exempelvis vidareutbildning och verksamhetsutveckling baserat på aktuell forskning. Personalgruppen har planering på kvällstid och egen planering en gång i veckan under arbetstid. En gång per termin har man två hela planeringsdagar där övergripande riktlinjer och aktiviteter för terminen diskuteras. Under dessa dagar håller Gungan stängt.

Styrelse

Gungan är en ekonomisk förening vilket innebär att vi bland annat har arbetsgivaransvar och en styrelse. Styrelsen tillsätts i samband med årsmötet och sköter föräldrakooperativet under året. Alla föräldrar bör någon gång vara med i styrelsen eller bidra med en arbetsinsats på annat sätt, det är viktigt att känna engagemang.

Ordförande

Henrik Rosendahl

Kassör

Birgit Kromer

Sekreterare

Emil Fredriksson

Vice kassör

Webbansvarig

Emil Fredriksson

Erica Orbelius

Personalstöd

Annika Sjöblad

Medlemsansvarig

Hanna Thisner

Fixaransvarig

Mattias Andersson

Trivselansvarig

Erica Orbelius

bottom of page